Evde Bahçe

May 6, 2018

May 6, 2018

11:00 To 17:00

24/1 Kadıköy 34710 Istanbul

http://istanbulpermakulturkolektifi.org/index.php/2018/04/21/evde-bahce/

180 - 250 TL arasında gönlünüzden geçen bir rakam olacaktır.

+90 216 550 29 90

Event Description

Kendi saklı cennetinizi oluşturmak için evinizin illa ki bir bahçesi olması gerekmiyor ya da o evin uçsuz bucaksız içinde kaybolacağınız büyüklükte de olması gerekmiyor. Siz, kalbiniz ve elleriniz, o mekanı cennete dönüştürmek için yetersiniz. Hele bir de o saklı cennete yenebilir bitkilerle birşeyler yaparsanız değmesin kimse keyfinize. Sadece sizin değil, arıların, kelebeklerin, kuşların ve evinize gelecek uğur böceği gibi sürpriz konukların da mutluluğu olacak bu. Minik bir balkon, çatı, teras ya da bir bahçe çok güzel bir şekilde sizin ellerinizle dönüşebilir; mutfak ihtiyacınızın bir kısmını, içeceğiniz çayların hammaddesini oradan sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? O da bizim sırrımız. Atölye günü birlikte keşfedeceğimiz, sizin, bizim ve evinizin saklı cennetinin sırrı, kimseye söylemeyin ya da örnek olun ki, herkes yapsın…

– Doğa bizim içimizde, permakültür tasarımı yaparken mıntıka analizinde mutlaka 5.bölgeye oturttuğumuz ve farkında olmadığımız bir doğa parçası var. Sizin de evinizde vardır ama farkına bile varmamışsınızdır, atölye gününe kadar. O zaman hemen farkına varalım. Nasıl mı? Permakültür neymiş diye üzerinde konuşurken, mıntıka ve dilim analizi yaparken…

– Saksılarımız, bitki kaplarımız nasıl olacak, kendi kendine sulasın ister misiniz o kaplar bitkilerinizi? O zaman onlar hakkında bilgi edinelim hepbirlikte…

– Toprak nedir? İyi bir toprak nasıl olmalıdır? Bu işin sırrı nerede saklı derseniz de toprağı yatıralım büyütecimizin altına.

– Evde humus üretmek mümkün mü? Sesinizi duyuyoruz evet evet… O zaman haydi kompost çeşitlerine bakalım ve sizin için en uygunu hangisi onu seçelim.

– Evimize nasıl bir güneş geliyor? Az, çok, kavurucu… Kış ve yaza göre güneşin eğimi nasıl değişiyor? Hiç bunun gözlemini yapmış mıydınız? Bugünden sonra başlayacaksınız, hazır olun!

– Tohum dediğimiz şey nedir? Nasıl bir seçim yapalım? Bize en uygunu hangisidir? Hatta hediye tohumlarımız bile olabilir, sürpriz sürpriz…

– Hangi bitkiler evde saksı içinde yetiştirilebilir, hayallerinizle sınırlısınız. Ama temelde neler yapabiliriz ona bir bakalım isterseniz.

– Tohum tamam, toprak tamam, güneş tamam, ya su? Onun için ne yapabiliriz? Ona da çözüm bulalım…

– Saksılar hazır, bitkiler üşümesin, yorganları da olsun değil mi? O zaman malç! Nedir şu adını duyup durduğumuz şey, malç malç malç…

– Hangi bitki hangi bitkiyi sever? Kardeş bitkiler kimlerdir? Ağaç birliktelikleri nedir? E tasarım yapıyoruz dememiş miydik? Bunları da bilmek gerekir.

Sonrasında komşuda pişer, bize de düşer…

Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan – halka sanat projesi

Tarih – 6 Mayıs 2018, Saat 11:00 – 17:00

Katılım katkı payı 180 – 250 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir rakamdır.

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

DİLEK YALÇIN DEMİRALP
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nden mezun oldu.
2012 yılında Mustafa Bakır ve Rhamis Kent’ten Permakültür Tasarım Sertifikasını aldı.
2013 yılında Mustafa Bakır’ın eğitmenliğinde ”PDC Eğitmen Eğitimi” kursuna, Senem Tüfekçioğlu’nun eğitmenliğinde ”Pratik Ev Permakültürü” kursuna ve Art of Hosting‘e katıldı.
2014 yılında Steve Read’in İstanbul’da verdiği Permakültür Tasarım Sertifikası kursunda asistanlık yaptı.
2013 Şubatında İstanbul Permakültür Kolektifi‘ni, Seda Ergazi ile birlikte kurdu. Bu tarihten itibaren permakültür ve topluluk oluşturma ile ilgili kursları, atölyeleri, eğitimleri hem tasarlıyor, hem düzenliyor, hem de katılıyor.
Bunlardan bazıları:
– Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
– Arıcılar için Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
– Şehirde Permakültür (Steve Read Şubat 2014 ve Jillian Hovey Eylül 2013)
– Kompost ve Solucan Kompostu (eğitmen İlknur Urkun)
– Kompost ve Bokashi Kompostu (eğitmen Emre Rona)
– Küresel İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Ormanlar (eğitmen Doç. Dr. Necmi Aksoy)
– Su: Kullanımı, Arıtımı, Hasadı (eğitmen Emre Rona)
– Dönüm Hattı (Keyline) Tasarım Yönetimine Giriş (eğitmen Owen Hablutzel)
– Şehirler ve Kırsal Bölgeler için Sürdürülebilir Yağmur Suyu Hasadı (eğitmen Owen Hablutzel)
– Şiddetsiz İletişim Semineri (kolaylaştırıcı Vivet Alevi)
– Fitoterapiye Giriş Semineri (eğitmen Şaduman Karaca)
– Toprak Yapılar Eğitimi (eğitmen Özgül Öztürk Aksu)
– Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Giriş Kursu (eğitmen Nazım Tanrıkulu)
– Ekoloji ve Yerel Topluluklar (Agustin Sepulveda Sariego)
– Bütüncül Yönetime Giriş ve Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Modülleri (eğitmen Durukan Dudu)
2012 – 2014 yılları arasında özel bir anaokulunun iki ayrı şubesinde 4-5 yaş grubu çocuklara Doğa ve Çocuk dersi vermeye başladı. Aynı dersi 2014’ ten beri özel bir vakıf ilkokulunda, birinci sınıflara vermeye devam ediyor, 3.sınıflara da Yemek dersi veriyor. Okullarda permakültür çalışmaları ile ilgileniyor ve danışmanlık veriyor.
2014’ten beri Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’de eğitmenlik yapıyor.
En çok tüketenlerin şehirler olduğuna ve şehirlerde permakültürle fark yaratılabileceğine inanıyor. Çocuklarımıza, günümüzdeki düzenin negatifliklerini adım adım azaltarak daha düzgün bir gelecek bırakılabileceğini düşünüyor.
http://permacultureglobal.org/users/5132-z-dilek-yalcin-demiralp
http://istanbulpermakulturkolektifi.org/index.php/hakk-m-zda/158-dilek


To create your own hidden paradise, your home does not have to be a good horticulture, or it has to be big enough that you will disappear into that vast expanse. You, your heart and your hands, are desperate to transform that place into a cennet. If you do something with a plant that can hide a hidden cennete, it will be no harm to anyone. Not only yours, but also surprise guests, such as bees, butterflies, birds and lady beetles will come to your house. A tiny balcony, roof, terrace or a garden can be transformed into your own hands very nicely; you can provide some of your kitchen needs from there, the raw materials of the teas you will drink. How Does? He is our secret. We will discover the workshop day together, you, the secret of our and your house’s hidden paradise, do not tell anyone or be an example that everyone …

– Nature is within us, while permaculture design is in the area analysis, we are definitely in the 5th region and there is a piece of nature that we are not aware of. You are at home, but you have not even noticed, until the day of the workshop. Then let’s get to it. How Does? While I was talking about Permaculture, I was doing area and slice analysis …

  • – How would you like to plant pots without our pots, would you like to have your own plants? Then let’s learn about them all together …
  • – What is Earth? How should a good soil be? The secret of this business lies in the bottom of our enlargement, wherever you are hidden.
  • – Is it possible to produce humus at home? We hear your voice yes yes … So let’s look at the types of compost and choose which one is best for you.
  • – What kind of sun comes to our house? Little, very, scorching … How does the sun’s slope change according to winter and summer? Have you ever done this observation? You will start after today, be ready!
  • – What is the word “seed”? How do we make a choice? Which is best for us? We might even have gift seeds, surprise surprise …
  • – Which plants can be grown in pots at home, limited to your dreams. But basically what you can do is let’s take a look at it.
  • – The seed is okay, the earth is okay, the sun is okay, or the water? What can we do for him? Let’s find a solution for him …
  • – The pots are ready, the plants are cold, do you have the quilts? Then the mulch! What we’re hearing about is mulch mulch …
  • – Which plant likes which plant? Who are the sister plants? What are tree associations? Did we say we did designing? You need to know these too.

Then he cooks in the neighborhood and falls to us …

Organizer and Designer – Istanbul Perakulture Collection

Venue – Caferağa Mah. Bademaltı Sok. No:24/1 Kadıköy 34710 Istanbul

Date – 6 May 2018, 11 am – 5 pm

Participation contribution is between 180 – 250 TL (including VAT).

For registration, please send an email to ipermakulturkolektifi@gmail.com.

DİLEK YALÇIN DEMİRALP
He graduated from Istanbul University, Chemical Engineering and Istanbul University, Institute of Business Economics.

In 2012 he received Permaculture Design Certificate from Mustafa Bakır and Rhamis Kent.

In 2013, Mustafa Bakır participated in the “PDC Trainer Training” course, the “Practical Home Permaculture” course and the Art of Hosting under the tutelage of Senem Tüfekçioğlu.

In 2014 he assisted Steve Read in the course of the Permaculture Design Certificate in Istanbul.

In February 2013 he founded the Istanbul Permaculture Collective together with Seda Ergazi. From this date on, we are both designing, organizing and participating in courses, workshops and trainings on permaculture and community building.

Some of those:
– Natural Beekeeping (trainer Debra Roberts)
– Natural Beekeeping for Beekeepers (trainer Debra Roberts)
– Permaculture in the city (Steve Read February 2014 and Jillian Hovey September 2013)
– Compost and Worm Compost (trainer İlknur Urkun)
– Compost and Bokashi Compost (trainer Emre Rona)
– Global Climate Change, Biodiversity, Forests (trainer Assoc.Prof.Necmi Aksoy)
– Water: Use, Treatment, Harvest (Trainer Emre Rona)
– Introduction to Keyline Design Management (trainer Owen Hablutzel)
– Sustainable Rainwater Harvest for Cities and Rural Areas (trainer Owen Hablutzel)
– Non-Violence Communication Seminar (facilitator Vivet Alevi)
– Phytotherapy Entrance Seminar (trainer Şaduman Karaca)
– Soil Construction Education (trainer Özgül Öztürk Aksu)
– Medical and Aromatic Plant Breeding Course (Instructor Nazım Tanrıkulu)
– Ecology and Local Communities (Agustin Sepulveda Sariego)
– Integrated Entire Entrance and Integrated Management Financial Planning

Modules (Trainer Durukan Dudu)
Between 2012 and 2014, a group of 4-5 years old children started to teach Nature and Children lessons in two separate branches of a private kindergarten. Since 2014, the same lesson has been given to a private foundation in primary school, to first graders, and to third graders to give cooking lessons. He is interested in studies of permaculture in schools and gives counseling.

Turkey is doing since 2014 instructor at the Permaculture Research Institute.
The city that consumes the most

Organizers

İstanbul Permakültür Kolektifi

http://istanbulpermakulturkolektifi.org/

About Organiser

İstanbul Permakültür Kolektifi organize events, workshops, trainings which connect people under permaculture, ecology and sustainable life roof; believes that urban permaculture is possible!

Contacts

ipermakulturkolektifi@gmail.com

Visited 1409 times, 1 Visit today

Add a Review

Your Rating for this listing:

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Event

Rock Hill Road, North Nowra NSW, Australia

May 11, 2018

8:00 am To 11:00 am

Satellite Map

5 Innes Road, Manly Vale NSW, Australia

May 5, 2018

11:00 am To 2:00 pm

Road Map

30 Whitehaven Rd, Northmead, New South Wales, Australia

May 5, 2018

8:00 am To 10:00 am

Road Map